Úprava zeleně

Údržba a úprava veřejné zeleně

Údržba veřejné zeleně je jednou z našich hlavních činností, ať už se jedná o pravidelnou, celoroční péči nebo o jednorázové zakázky, zahrnující především sekání, pletí, revitalizaci plotů, herních prvků atd. V případě celoroční údržby je vždy předem zpracován rozsah a plán prací, včetně harmonogramu a položkových cen. Samozřejmě jsme schopni kdykoliv pružně reagovat na potřeby a přání investora či zákazníka tak, abychom vyhověli jejich požadavkům.

Údržba a úprava veřejné zeleně - služby

 • seče travnatých ploch/sečení veřejných ploch, sadů, parků, průmyslových areálů, zahrad, sportovišť a komunikací
 • údržba veřejných parků
 • odborný řez dřevin, okrasných keřů a živých plotů,
 • kácení a odstraňování dřevin
 • komplexní péče o trávníky
 • aerifikace
 • pročesávání
 • pískování
 • topdressing
 • hnojení
 • údržba květinových záhonů, keřů, stromů a živých plotů
 • mechanické a chemické ošetření proti plevelům
 • vyhrabávání listí
 • zalévání zeleně

Údržba a úprava veřejné zeleně - fotogalerie

REALM Group s.r.o. Kompletní kontakty