Úprava zeleně

Rizikové kácení stromů

V případě, že se strom či stromy nachází v těsné blízkosti sousedních budov, plotů či jiné zástavby nebo jsou napadeny škůdci, vždy se jedná o rizikovém kácení stromů vyžadující zásah odborníků s povolením na vykonávání těchto prací. Je nutné individuální posouzení celé situace se správným vyhodnocením všech faktorů i rizik, a vhodně zvoleným řešením, ať už jde o kácení stromů pomocí plošiny nebo stromolezeckou technikou.

Rizikové kácení stromů - služby

  • kácení rizikových dřevin s použitím horolezeckého vybavení
  • likvidace dřevěného odpadu štěpkováním
  • odvoz a likvidace bioodpadu/odvoz a likvidace travní a dřevěné hmoty

Rizikové kácení stromů - fotogalerie

REALM Group s.r.o. Kompletní kontakty