Podporujeme

Podporujeme

Je nám ctí, že jsme mohli v závěru roku 2018 finančně podpořit charitativní projekt Gymnázia Evolution Jižní Město, jehož jsme také my bývalí studenti, s názvem „Dávám židli do kruhu“, což je aktivita na podporu duševního zdraví a destigmatizaci duševních chorob. Za tento projekt obdrželo gymnázium GEVO v roce 2017 první místo v Ceně Nadace 02 za přínos ve vzdělávání v České republice.

A jak to celé vzniklo? Studenti a učitelé z GEVO napsali a sehráli autorský muzikál „Židle v kruhu“, který byl 9 x uveden v Divadle Broadway a jehož výtěžek ve výši 209 000,-Kč byl předán Národnímu ústavu duševního zdraví (NUDZ) na podporu destigmatizačních aktivit duševních chorob a péči o duševní zdraví. Zároveň byl založen Nadační fond GEVO, který má za cíl dlouhodobě podporovat studentské aktivity po celé České republice a výhledově v celé Evropě věnující se tomuto tématu.

Dobře si uvědomujeme, že mezi námi žijí tisíce lidí, od malých dětí až po seniory, kteří trpí nějakou formou duševní nemoci a kteří si zaslouží nejen naši pomoc, pochopení a respekt, ale především potřebují šanci otevřeně a beze studu o svých pocitech mluvit. Proto nás nesmírně těší, že jsme dostali šanci projekt „Dejte židli do kruhu“ podpořit.Pokud vás tento projekt oslovil, tak do toho pojďte s námi! Více na: www.davamzidlidokruhu.cz

REALM Group s.r.o. Kompletní kontakty